Individuální fyzioterapie

Pro zlepšení funkce pohybového aparátu používám řadu speciálních fyzioterapeutických metod, které kombinuji podle aktuálních potřeb klienta. Jedná se především o učení C.M.H. Lewitové, senzomotorická cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému, techniky měkkých tkání, prvky ze Školy zad atd.

Při své práci vycházím s exaktních poznatků, které jsem se naučila při studiu na vysoké škole a odborných kurzech a seminářích. Řídím se však i svým citem a intuicí.

Člověka beru jako celek-lidskou bytost se svými individuálními potřebami. Nelze oddělovat duševní a tělesnou stránku. Pokud duše strádá, projeví se to i na tělesném zdraví a naopak.

Návštěva se skládá obvykle z ošetření měkkých tkání problematické oblasti, použití dalších fyzioterapeutických metod dle potřeby, individuálního léčebného cvičení, nácviku a korekci domácího cvičení.

Časová náročnost je zcela individuální. Orientační čas je cca 30 min.